Profil

YAB Datuk Wira IR Hj. Idris Bin Hj Haron

Ketua Menteri Melaka merangkap Pengerusi MAIM

"Seberat apapun beban masalah yang kamu hadapi saat ini, percayalah bahawa semua itu tak pernah melebihi batas kemampuan kamu"

    

Assalamuaikum, Salam Perpaduan, Salam 1 Malaysia, Melaka Maju Negeri Ku Sayang Negeri Bandar Teknologi Hijau, Salam Melaka 750 Tahun.

Terlebih dahulu syukur ke hadrat Allah SWT kerana taufiq dan izinNya Portal e-Masjid Negeri Melaka dapat dilancarkan dengan sempurna. Syabas dan tahniah kepada Jawatankuasa yang telah berusaha dalam menyempurnakan portal dengan objektif utama untuk menyalurkan informasi mengenai masjid-masjid negeri Melaka melalui media elektronik.

Saya amat menaruh harapan dengan terlaksananya Portal e-Masjid Negeri Melaka ini, ia akan menjadi satu pusat rujukan masyarakat untuk lebih mengenali atau mendapatkan informasi serta aktiviti mengenai masjid-masjid di Negeri Melaka dengan lebih mudah dan cepat melalui kemudahan-kemudahan yang disediakan didalam Program e-Masjid Negeri Melaka.

Selaras dengan Melaka sebagai sebuah negeri maju, kemajuan teknologi ICT amatlah perlu dititik beratkan dimana segala informasi yang disediakan perlulah tepat dan mudah difahami masyarakat dan disamping menaik taraf sistem penyampaian perkhidmatan yang lebih efektif dan berkesan kepada semua pengguna portal ini.

Akhir kata, adalah menjadi harapan saya kepada pengguna Portal e-Masjid Negeri Melaka ini dapat menjadikan informasi yang diperolehi sebagai satu sumber maklumat yang berguna dan dikongsikan bersama dalam menaikkan imej pengurusan masjid-masjid negeri Melaka dan seterusnya memartabatkan Agama Islam sebagai satu Agama yang mulia di mata masyarakat dan dunia.

Sekian, Wassalam.
YAB Datuk Seri Ir Hj. Idris Bin Hj. Haron Ketua Menteri Melaka Merangkap Pengerusi Majlis Agama Islam Melaka

Y.Bhg En. Mohd Yusof Bin Abu Bakar

Setiausaha Majlis Agama Islam Melaka

"Jadilah seperti pohon yang lebat buahnya yang tumbuh ditepi jalan yang dilempari orang dengan batu tapi membalasnya dengan buah"

Objektif, Misi & Visi

Senarai Masjid

Kategori Masjid

Khutbah

No. Tarikh Tajuk Khutbah Fail Khutbah
1 2015-08-28 Khutbah Khas Hari Merdeka
2 2015-08-21 Negeri Berkat Dan Mendapat Keampunan Allah
3 2015-08-14 Kebersihan Diri
4 2015-08-07 Ibadat Haji Satu Tuntutan
5 2015-07-31 Mengenang Jasa Pahlawan Negara
 
Mukasurat: 1 2 3 4 5   Next
Jumlah Khutbah:125
* Khutbah Kedua 2015

Fatwa Negeri Melaka

Bil. Tajuk Fatwa Kategori Tarikh Perwartaan
1 Larangan Kafir Mengkafir Sesama Umat Islam Aqidah 2013-09-26
2 Pengharaman Ajaran Panji Langit Aqidah 2013-09-26
3 Larangan Merayakan Atau Meraikan Valentines Day (Hari Kekasih) Syariah/Sosial 2013-09-26
4 Penyaluran Hasil Gharamah Institusi Kewangan Islam Kepada Baitulmal Mu'amalat 2013-09-26
5 Larangan Mempercayai dan Mengamalkan Perkara-Perkara Khurafat Serta Penggunaan Tangkal, Azimat dan Jampi Yang Bertentangan Dengan Syarak Aqidah 2012-01-19
6 Larangan Berzikir Sambil Memukul Gendang dan Peralatan Muzik Lain Di Dalam Masjid atau Surau Syariah/Sosial 2012-01-05
7 Pengharaman Ajaran Agama Asalama Aqidah 2011-09-29
8 Pengharaman Tariqat Naqsyabandiah Al-Aliyyah Syeikh Nazim Al-Haqqani Aqidah 2011-09-29
9 Larangan Melantik Orang Bukan Islam Sebagai Peguam Syari'ie Syariah/Sosial 2011-09-29
10 Keharusan Membayar Zakat Fitrah Melalui SMS yang dikendalikan Oleh Syarikat Yang Dilantik Oleh Majlis Syariah/Sosial 2011-09-29
11 Penetapan Kadar Uruf Pemakaian Emas Di Negeri Melaka Yang Melebihi 200 Gram Dikenakan Zakat Syariah/Sosial 2011-01-06
12 Larangan Melukis, Melakar, Mengukir, Mengilustrasi Atau Memvisualisasikan Gambar Para Malaikat, Para Nabi, Rasulullah, Ahli Keluarga Dan Para Sahabat Baginda Atau Melakonkan Watak Mereka Aqidah 2011-01-06
13 Penyerahan Harta Tidak Patuh Syariah (Riba, Judi, Rasuah dan sebagainya) Kepada Baitulmal Atau Fakir Miskin Mu'amalat 2010-10-28
14 Keharusan Menggunakan Wang Baitulmal Bagi Tujuan Dakwah Kepada Golongan Bukan Islam Mu'amalat 2010-05-27
15 Larangan Mengaitkan Angka 786 Atau Sebarang Angka dengan Bismillah atau Mana-mana Ayat Al-Qur’an Serta Meyakini Angka-Angka Tertentu Membawa Tuah Aqidah 2010-05-27
16 Penentuan Nilai Fidyah Bersamaan Peratus Daripada Nilai Zakat Fitrah Tahun Semasa Syariah/Sosial 2009-11-19
17 Larangan Penggantungan, Penjualan dan Penyimpanan Kitab / Ayat Al-Quran, Kalimah Suci Islam, Di Premis Bukan Islam Atau Mana-mana Tempat Yang Membawa Penghinaan / Penyalahgunaan Syariah/Sosial 2009-11-19
18 Pengharaman Wanita Berpenampilan Lelaki (Pengkid dan Sebaliknya) Syariah/Sosial 2009-11-19
19 Pelaburan Menggunakan Wang Zakat Dan Syarat-Syaratnya Syariah/Sosial 2009-11-19
20 Penentuan Kadar Nisab Zakat Harta Berdasarkan Kepada Purata Nisab Tahunan Mengikut Takwim Miladi Syariah/Sosial 2009-11-19
21 Kaedah Pengiraan Zakat Harta (Pendapatan, Perniagaan, Pertanian, Ternakan, KWSP, LTAT, Wang Simpanan, Saham, Sukuk, Bon, Hasil Galian, Emas dan Perak) Syariah/Sosial 2009-11-19
22 Kaedah Pengurusan Lebihan Agihan Zakat Syariah/Sosial 2009-11-19
23 Larangan Senaman Yoga Terhadap Umat Islam Aqidah 2009-11-19
24 Keharusan Membayar Zakat Harta Melalui Kad Bank Islam dan Kewajipan Qadha Zakat Syariah/Sosial 2009-09-19
25 Fatwa Mengenai Isu-Isu Pembangunan Tanah Wakaf Di Bawah Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) Mu'amalat 2009-05-07
26 Fatwa Mengenai Penafsiran Hukum Syara ke Atas Wakaf-Wakaf Yang Tidak Jelas Penyerahannya Mu'amalat 2007-08-02
27 Pengharaman Ajaran Dan Amalan Kebatinan Budi Suci Aqidah 2007-08-02
28 Larangan Menghidupkan Semula Al-Arqam Melalui Syarikat Rufaqa Corporation Sdn. Bhd.(SRC) & Rangkaian Syarikat Gabungannya Aqidah 2007-08-02
29 Pengharaman Kumpulan Black Metal Aqidah 2006-11-02
30 Fatwa Mengenai Penentuan Anak Tak Sah Taraf Hasil Daripada Perbuatan Zina Atau Rogol Syariah/Sosial 2005-10-27
31 Pengharaman Ajaran Azhar Bin Wahab Aqidah 2004-06-03
32 Pengharaman Ajaran Zamre Bin Ab. Wahab Aqidah 2003-05-29
33 Pengharaman Ajaran Ilmu Hakikat Hassan Bin Jonit Aqidah 2003-01-16
34 Fatwa Mengenai Penggunaan Nama Islam Pada Pertubuhan, Syarat Keislaman dan Penentuan Syurga dan Neraka Ke atas Seseorang Syariah/Sosial 2001-09-13
35 Pengharaman Ilmu Tajalli (Hakikat Insan) Aqidah 2001-07-12
36 Pengharaman Ajaran Qadiani Aqidah 2001-07-12
37 Pengharaman Ajaran Syed Mohamad Al-Masyhor (Al-Mas) Aqidah 2001-07-12
38 Pengharaman Tarikat Zikrullah Hassan Anak Rimau Dan Ayah Pin Aqidah 2001-07-12
39 Kewajipan Membayar Zakat Pendapatan Syariah/Sosial 2000-05-25
40 Kewajipan Berpegang Dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah Aqidah 1997-07-24
41 Kumpulan Anti Hadith Dan Buku Mengenainya Aqidah 1996-02-29
42 Majlis Agama Islam Sebagai Pemegang Amanah Bagi Tanah Wakaf dan Kewajipan Istibdal Tanah Wakaf Yang Terlibat Dengan Pengambilan Untuk Kepentingan Awam Mu'amalat 1995-02-03
43 Kumpulan Darul Arqam Dan Buku Aurad Muhammadiah Aqidah 1994-08-14
44 Pengharaman Tariqat Naqsyabandiah Kadirun Yahya Aqidah 1986-08-14

Tanya Mufti

Sebarang kemusykilan agama sila isikan maklumat diruangan bawah dan pertanyaan anda akan dihantar kepada Jabatan Mufti Melaka.

Program Aktiviti Masjid

Saham WakafHubungi Kami